Adventsverzäll reloaded

Anzeige
O, schaurig ists, übers Moor zu gehn.....

Dr Papp un dr Boom

frei nach Annettes Knaben im Moor

Jong, möhsillisch es et, heemzejonn
noh vier Kölsch un drei Sammetkrare,
et es dr, als möhts de et Rädsche schlonn,
dobei muss de et Böömsche noch drare.
Et Jretsche hätt esu lang jeschwadt,
als hätt dat nit noch jet Zigg jehatt.
Tireck van dr Ärbed mohts de jonn
met nüx Jescheets em Mare.

Dat Böömsche es winnisch Hölp, mieh en Lass,
kenn Stipp för sesch fass dran ze hale,
un de Nolde sin spetz, un et maht kenne Spass,
un et kläv an de Fengere, dä kahle.
Jo, du donnerkiels dr jet beieneen:
zwei Stöck sin doch enen Hofe Been
un - weil et su brenkelisch es op dr Jass -
su schwor usereen ze hale.

Et es dr vam Mare nit janz esu jood
un em Kopp als möhts de ens neeße,
Du kress eesch dr Schlecks un dann de Woot
un bes en de Kneen am scheeße.
Et Trottoir wöhd dr döckes ze schmal
un du tritts en de Jöss, un et es dr ejal,
schließlesch stehs de met beedse Föß en dr Sood:
e Jeföhl, dat muss mr jeneeße.

Op dr Fruhstroß die Kaschteieböhm
röcken immer nöhder zesamme.
Du pass' nit drtösche un wells doch heem,
un schon dees de'r eene ramme.
Am Kirchhoff triffs de dr nohbesch Chress,
un mr weeß jo, wat dä för e Neurötsche es;
jitz kütt bei di Äleng noch e Problem:
jitz dees de desch och noch schamme.

Du hoffs, dat op däm letzte Stöck
dir kenn Bekannde bejähne,
ävver dann fängk et zo allem Jlöck
och noch wie e Bies an ze rähne.
Un du häls dr et Tännsche üvver dr Kopp,
ejal wie et ussüht, blos jet drop -
jitz siehr schräch üvver de Stroß jejöck,
un dann muss de desch eesch ens kneene.

Zeletz do küss de an dinge Palass
un dees desch noch ens zortiere,
schmieß dr et Tännsche üvver dr Ass
un dees Rejelemang exerziere.
Et Jretsche steht om Dörpel alt,
un et wöhd jarnit vill jekallt. -
Wer su et Chressböömche kritt verpass,
deht nit jähn jruße Wöhd verliere.
3
Diesen Mitgliedern gefällt das:
4 Kommentare
32.720
Fritz van Rechtern aus Neukirchen-Vluyn | 10.12.2014 | 17:05  
26.337
Paul Scharrenbroich aus Monheim am Rhein | 10.12.2014 | 17:09  
30.070
Christian Tiemeßen aus Emmerich am Rhein | 12.12.2014 | 21:17  
26.337
Paul Scharrenbroich aus Monheim am Rhein | 13.12.2014 | 05:15  
Schon dabei? Hier anmelden!
Schreiben Sie einen Kommentar zum Beitrag:
Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.
Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex.