Wie Lävvertrohn

Wie LävvertrohnWäm löf nit dr kahle Schudder dr Röggen erop un erav, wann hä jet vam Lävvertrohn höht?
Zo dä Zigge, wo mr de Mohlzigge för de Blare noch nit em Jläsje kreesch, un wo et och söns nit alles, un alt ens jarnit et janze Johr üvver jov, damols mohten de Kenger jäjen de Englische Krankheet un weeß dr Deuvel wojäje noch, jeden Dach nen Leffel Lävvertrohn nemme. Meesch’ jingk dat nur met vill Jebröll av, dr hölze Kochleffel, „et Andresje“, wohd als zosätzliche Hölp demonstrativ op dr Dösch jeläht, un wann alle joode Wöht un och de Aussich op en Porzion Ress nix holp, kom dr Mammon en et Spill. „Wann de schön dat Zeuch nümmbs, kress de och ne Jrosche.“ Su kom mr dann en et Jeschäff; an dr neue Dilledopp jedäht, de Nas zojehale un de Fuhß en dr Täsch jemaht, Oore zo un drdurch - un widder ne Jrosche för en de Spardus.
Wann de Lävvertrohnsfläsch dann läddisch wor, wohd us dr Spardus et Jeild jenomme – un neue Lävvertrohn jekoof. Su sin se fröher mit us ömjejange,
Hückzedaachs höht mr vill vam Klima. Jedereen es opjerofe för Strom ze spare, em Fernsehe dunt se us verzälle, wievill Jeff en de Loht kütt, wann mir dr Adsventskranz anmache oder de Chressboomskähzjer, un wo mr anfange muss, all die Jewennde avzeläje, die dr Klimawandel em Jepäck hant.
Dat mr för 10 Euro noh Wien fleeje kann, dat mr em Summer en de Halle Schiloofe kann, dat hät domet üvverhaups nüx ze dunn; jeflore wöhd suwiesu un en der Schihall sin suwiesu Minsche zejang.
De Industrie un de Stromfabrike kriejen van dr Rejierung Zertfikate zojedeelt, nit verkoof, zojedeelt, met dänne se de Ömwelt met su-un-esuvill van irem Dreck versaue dürfe. Fröher, wie mr noch för alles Märkcher oder ne „Sching“ broht, wor en Monnem us Dollerei alt ens dr Kall vam „Sching för en dr Bösch ze drieße.“ Su ähnlich muss mr sech dat vürstelle.
Wann mir jitz all hinjonnt un Strom spare, us widder nass rasiere un kalt wäsche, wärm Bier drenke, Chressdaach em Düstere senge, usen Strom o’m Daach selver fabreziere un wat weeß ech noch för Klemmzööch mache, kann et RWE bal eent van singe dreckije Kraffwerke stell läje, un hät dat Zertifikat nit mieh nühdisch. Su ha’mr dann jet för et Klima jedonn, - meene mir. Ävver dä Sching för de Luff ze verpeste wöhd jitz vam RWE an de Konkerrenz verkoof, nit zojedeelt, verkoof, - un die blös jitz iren Dreck en de Loht - un röf us all op, öm Joddes Welle an et Klima ze denke.
Su jonnt se hück met us öm.
0
Information zu Weiterempfehlungen Einstellungen für Weiterempfehlungen
 auf anderen WebseitenSenden
Schon dabei? Hier anmelden!
Schreiben Sie einen Kommentar zum Beitrag:
Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.
Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex.