Zum Tag der (ripuarischen) Muttersprache

Anzeige
6
Monheim am Rhein: Altstadt |

Jung jewennt...1989

"Trip-trap, mohn ha'mer Sonndach
kummen all die Mädcher
riggen op de Pädcher
kummen all die Jüffercher
met dä bongkte Schlüffercher
kummen all die Härcher
met dä jruße Kärcher,
jont se op et Söllerche
scheeßen met däm Böllerche
jont se en et Kämmerche
schlonn sech met dem Hämmerche....."


Ech krijj et bal noch beieneen.
Bei mingem Jroßvatter op de Kneen
han ech vür Johren se jehoht,
die Sproch, die mir de leevste wohd.
Jewess, och Huhdüggsch moht mr liere
för Fremde jet ze expleziere,
ovschun, wann de nen Solinger jröß,
dann dunt et och alt Häng un Föß.

Us Sproch, su klor un su leht ze bejriefe,
döösch för ze freie un för ze kiefe,
jlöv mr, dr Jroßvatter hat räht:
op Platt häs' de alles vill flöcker jesäht.

Us Sproch bruch dr Boddem, op däm se jeröt,
bruch de Nöhde zöm Rhing, zo däm se jehöht,
bruch Minsche wie mir, die fläje dr Kall,
su e Platt wie mir, dat han se nit all,
(ne Mählbrucher kanns de et liere loße,
äver - hä möht sech operiere loße).

Jewess, et wöhd met vill Ambaraasch
Lating un Jrieschisch en de Blare jepaasch,
dat bruchen se jo för ze studiere-
ävver Platt, dat muss de vam Jroßvatter liere,
weil et doför ken Professore jävve,
un dobei bruch mr Platt för ze läve.

Et Platt bliet am Läve, sulang mir et kalle,
manch ahle Käll sin lang nit mieh jefalle,
doför kumme immer neue drbei,
su alt wie et es, su bliet et doch neu,
wat nit met dr Zigg jeht, dat jeht met dr Zigg,
mr süht am Lating, wat dat bedügg.
Die ahle Spröch, un och die neue,
ech bruch se jähn, dun mech dran freue.

Ech bäde Platt, ech schrieve Platt,
ech denke Platt un - weeß de wat -
et es mr neulech opjefalle:
sujar em Droom ben ech Platt am kalle.
4
Diesen Mitgliedern gefällt das:
Lesen Sie auch die Bildkommentare zum Beitrag
7 Kommentare
400
Gisela Kelka aus Düsseldorf | 21.02.2015 | 19:18  
26.337
Paul Scharrenbroich aus Monheim am Rhein | 21.02.2015 | 19:22  
30.002
Christian Tiemeßen aus Emmerich am Rhein | 21.02.2015 | 19:22  
26.337
Paul Scharrenbroich aus Monheim am Rhein | 21.02.2015 | 19:26  
30.002
Christian Tiemeßen aus Emmerich am Rhein | 21.02.2015 | 20:03  
32.700
Fritz van Rechtern aus Neukirchen-Vluyn | 22.02.2015 | 10:39  
32.700
Fritz van Rechtern aus Neukirchen-Vluyn | 22.02.2015 | 10:51  
Schon dabei? Hier anmelden!
Schreiben Sie einen Kommentar zum Beitrag:
Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.
Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex.