1 Bild

Kalkstein-Felsen im Hönnetal an der B 515 1

Peter Gerber
Peter Gerber | Menden (Sauerland) | am 24.08.2011

Menden: Vollsperrung der B515 im Hönnetal | Schnappschuss

1 Bild

Ein Baum auf einem Kalkstein-Felsen im Hönnetal 1

Peter Gerber
Peter Gerber | Menden (Sauerland) | am 23.08.2011

Menden: Vollsperrung der B515 im Hönnetal | Schnappschuss

1 Bild

Kalkstein-Felsen im Hönnetal 1

Peter Gerber
Peter Gerber | Menden (Sauerland) | am 23.08.2011

Menden: Vollsperrung der B515 im Hönnetal | Schnappschuss

1 Bild

Ein Stein hinter Gittern im Hönnetal an der B 515 4

Peter Gerber
Peter Gerber | Menden (Sauerland) | am 23.08.2011

Menden: Vollsperrung der B515 im Hönnetal | Schnappschuss

1 Bild

Felsen im Hönnetal 2

Peter Gerber
Peter Gerber | Menden (Sauerland) | am 23.08.2011

Menden: B 515 Hönnetal | Schnappschuss