Alles zum Thema Rätsel op PLATT

Beiträge zum Thema Rätsel op PLATT

LK-Gemeinschaft

Neue Rätsel op Platt

So liebe Plattrategemeinde , hier die nächsten Fragen: 1. Was ist Schottelplack 2. Was ist Feyken 3. Was ist Bommeltuht 4. Was ist Drütt 5. Was ist Uterwatts

 • Neukirchen-Vluyn
 • 05.01.13
 •  13
LK-Gemeinschaft

Drei neue Rätsel op Platt

1.) Witt flügg et op et Dahk, on gähl kömp et heronder? 2.) Hät ken Füht, on löpp doch gau, et bitt sech ömmer dieper eriehn, bes et sech dorgebethen hät? 3.) Holder de Bolder, löpp öwer de Solder, on hät de Mull voll Menschefleesch? Was soll das wohl jeweils sein?

 • Neukirchen-Vluyn
 • 18.12.12
 •  33
Ratgeber

Rätsel? Weitere 3 Fragen op Platt

1.) Wat brannt Daag on Naach on verbrannt doch niet? 2.) Rond flügg et op datt Daak on langk kömp et heronder. Wat ös dat? 3.) Et ös enne Kopp on doch kenne Kopp; wenn öhm rüpp, mott tuösch "Ja" säggen. Wat ös dat?

 • Neukirchen-Vluyn
 • 13.12.12
 •  17
LK-Gemeinschaft

3 weitere Rätsel op Platt

Frage 1. Dä Schlägter hät en Pock geschlach. Watt menste, hät häj dorför genohme? Frage 2. Dou hähs et, ek hebb et ok, Jürgen hät et, Roswitha hät et, Moni hät et Elmar on Armin ok; et hät sewen Löhker on et ös nit kapott. Et ös rond wie ´nen Appel, on so hatt wie ne Stäjn. Wat ös dat bloß? Frage 3. Hät Bäjn on löpp doch op de Kopp. Wat ös dat?

 • Neukirchen-Vluyn
 • 08.12.12
 •  5
LK-Gemeinschaft

Rätsel - 3 Fragen op Platt

Bowen Hohren, onder Hohren, enne medden naaht. Wat ös dat? De Käjser on de Köneg hät et niet, äwel de Soldat; en´t Gemühs fend me et niet, äwel in de Schlaht, on den Esel hät et agtern. Wat ös dat? Et löpp rond öm et Huhs on kick dor alle Gahter. Wat ös dat?

 • Neukirchen-Vluyn
 • 05.12.12
 •  16