Adventsverzäll 3

Gerade kam die Nachbarin mit einer Untertasse voll Heringssalat und der Bitte ums "Kore ov alles dran ess.." Da fiel mir ein, ich sollte meinen alten Beitrag noch mal aufleben lassen:

Hirringsschlot (Heringssalat)

Et janze Johr üvver lävden dr Papp un de Mamm en schönster Harmonie, avjesinn vam normale Disköhsch un Knies, wie et üvverall vürkütt. Un dat helld sesch bes drei Daach vür Hellije Ovend - dann wor et vörbei met dr Entraach. Jitz jingk et öm de Woosch - oder, jenauer jesäht öm dr Hirringsschlot. Wer es dies Johr dran - sie oder hä?
Dr Vatter hadden sesch met de Johre döckes en dr Kösch ömjesinn, hä wor bei de Fründe van de Pänz un en dr Nohberschaff huh anjesinn för sing "Schnittcher met jet drömeröm", hä kunnt wunderbare Brode maache - dr Jipfel ävver wor sing handjerührde Majonäs un dr domet anjemahde Äpelschlot.
De Mamm hadden sibben Kossjänger durch de Kreeschszigg un nüng donoh durchjefodert, kunnd us allem jet maache un all woren se zefridden domet.
Dr Chressdaachs-Hirringsschlot wor nu ävver für dr Papp suzesare et Häzzstöck van de Fierdach, un för de Mamm … äve Hirringsschlot.
Wann se sesch lang jenuch jefetz hadden, jebock un jeürt, kunnd zeletz dr Vatter de Kösch besetze. Dobei muss mr bedenke, wat sesch en dr Kösch noch alles avspillden: Koche, Esse, Schullärbede maache, Besök krijje, niehe un flecke - koht jesäht, läve.
Un dann jingk et loss, vürusjesatz, dat de Mutter de Zutate eranjeschleef hadden. Am Ovend wohden sechs Salzhirringe vam italienische Jemös- un Feschhändler Trapmann ("Musse tu Kumpa mitabrenga") joot jewässert un dreimol et Wasser dobei avjeschott - de Mamm hädden et och alt ens bei eenem mol beloße.
E Kalvs- un e Ferkesschnitzel wohden derbenne jebrode, met jet Bröh anjejosse un jet töttere loße, bei dr Mamm hädden et alt ens een Zoht Fleesch jedonn. Die Pann met Fleesch un Zauß kom op de Finsterbank för avzeköhle.
Dr nächste Kochjang woren 8 Karote (Rote Bete) un fönnef Pongk Höhnschesmöll, jedes för sesch met Salz un e bessje Kümmel unjefähr en halve Stond jekoch, avjeschott un avjeschreck, jeschallt un op finge Döbbelscher jeschnedde. För de Mutter hädden et och e Jlas enjelähde Karote jedonn.
Bei die Salzhirringe nohm dr Papp jitz 6 Bismarckhirring us däm Jlas, die wohden avjedrüsch un möngkschesmoß jeschnedde. - De Mamm helld die Bismarckhirring för Zojov. Vier jelle Boskoppäppel wohden geschalld un jedöbbeld, drei Jewürzjurke woden och kleen jehack (nevverbei et enzije ußer de Bismarckhirring, wat beim Papp us däm Jlas kom). Dat janze Zeusch kom jitz en die jruße steene Kump, die söns et janze Johr nur em Wäje stungk.
Et wohd alt ens höhsch jemengk un dann komen en Stöck ov aach hattjekockte Eier kleenjehack drbei, zesamme met nem joode Dutzend zerbröckelte Walnöss un nem halve Kranz Fleeschwoosch, kleenjeschnibbeld.
Dat avjeköhlde Fleesch wohd op Döbbelscher jehack un zesamme met dr Zauß en dä Schlot enjeärbeedt, ävver met Verstand, domet nit alles zo Matsch wohd.
Ovschuns: de Nohbesch driehden dä janze Krom durch de Müll - dat ledd däm Papp dr Kopp nit, do moht jet för ze Bieße üvverblieve.
Am Eng kom dann die handjeschmeddene Majonäs vam Vatter dobei - die Prozedur, wie die jemaht wohd, wör Stoff för ne neue Verzäll - ävver wann esch sare dat et en rührende Anjeläjenheet wor, hatt ür als en nen Bejreff dovan.
De Mutter hädden dat met nem Jlas fähdije Majonäs erledisch.
Peffer, Salz un jet Essisch - bei dr Mutter och noch nen Jölpsch Maggi - joven där Telikatess dr letzte Schleff, un dann kom die Kump bes Hellije Ovend en et Kellerhüsje, dat wör en köhle Plaaz op halven Wäje en dr Keller.
De Mamm hädden jo immer noch jähn dr een oder angere Knoblauchzieh met enjeärbeedt, ävver dr Papp säht: "Dann schmaht dr Schlot noh Karbid"....
Ejal, wer van dänne zwei nu jrad "dran wor", et wör immer widder lecker, jeder, dä kom, moht oder durf ens kore, bes et am Ovend vam zwedde Fierdaach heeschden "Op es satt" -. un längs woren dann widder Fridden un Harmonie em Denge.

Autor:

Paul Scharrenbroich aus Monheim am Rhein

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

2 folgen diesem Profil

8 Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

Diskussion schließen

Hinweis: Der Autor wird vom System benachrichtigt

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.

Karte einbetten

Abbrechen

Video einbetten

Es können nur einzelne Videos der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Playlists, Streams oder Übersichtsseiten.

Abbrechen

Social-Media Link einfügen

Es können nur einzelne Beiträge der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Übersichtsseiten.

Abbrechen

Beitrag oder Bildergalerie einbetten

Abbrechen

Schnappschuss einbetten

Abbrechen

Veranstaltung oder Bildergalerie einbetten

Abbrechen